Ξυλόγλυπτο εγκόλπιο

17ος – 18ος αι.. Ξύλο, μέταλλο, μπλε πέτρες.