Πωλητήριο

Το Ίδρυμα Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εκδίδει τρία λευκώματα που εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για την Αρχαία Τέχνη των περιόδων που εκπροσωπούν τα εκθέματα του ομώνυμου μουσείου, για τη Βυζαντινή Τέχνη μέσα από έργα –εκθέματα που κοσμούν τις προθήκες του ομώνυμου μουσείου και για το Δεσποτικό και το χρονικό των ανασκαφών, των ευρημάτων και των αναστηλώσεων έως σήμερα.

Τα χρήματα από τις εκδόσεις υποστηρίζουν τους σκοπούς του Ιδρύματος.