• Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου από την ίδρυση του το 1999 έως σήμερα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς.

Οικονομικές Καταστάσεις

2017

Προϋπολογισμός

2016

Απολογισμός

Ισολογισμός

Προϋπολογισμός

2015

Απολογισμός

Αναλυτική Έκθεση Λογιστικών Αποτελεσμάτων

Ισολογισμός

Προϋπολογισμός

Υπουργείο Οικονομικών - Έγκριση Προϋπολογισμού

2014

Απολογισμός

Ισολογισμός

Προϋπολογισμός

2013

Απολογισμός

Ισολογισμός